Skip to content
17. Ekonomická stránka 19. Konštrukčné výpočty

18. Banky znalostí a zdieľanie

Hliník ako konštrukčný materiál si naďalej získava rastúci podiel na trhu. Formálne vzdelávacie zariadenia však nedržia krok s týmto trendom a úroveň vedomostí o dizajne hliníka a profiloch je v porovnaní s tradičnejšími materiálmi a konštrukčnými metódami stále obmedzená.

Ako popredný svetový dodávateľ riešení na báze lisovaného hliníka je našou povinnosťou zvyšovať úroveň znalostí v priemysle a vo vzdelávaní. To je jeden z dôvodov, prečo sme vydali túto knihu.

Akadémia profilov Hydro je ďalším krokom rovnakým smerom.

Ak chcete zobraziť viac z tejto kapitoly a zvyšok návodu, prihláste sa alebo zaregistrujte tu

17. Ekonomická stránka 19. Konštrukčné výpočty