Skip to content
18. Banky znalostí a zdieľanie

19. Konštrukčné výpočty

Účelom konštrukčných výpočtov je napríklad určiť, aké rozmery musí mať nosník, aby sa zabránilo zlyhaniu a nepohodliu pre ľudí, ktorí na ňom stoja alebo idú.

Výpočet pevnosti hliníkových konštrukcií je čoraz bežnejší, čiastočne z nasledujúcich dôvodov:

• Hliník sa vo väčšej miere používa v nosných konštrukciách
• Zákazníci sú vzdelanejší
• Výkonný softvér FEA je teraz k dispozícii pre ďalších zákazníkov

Stojí však za to pripomenúť si slová skúseného dizajnéra hliníka: „Všetko, čo je lepšie ako dostatočne dobré, je plytvanie niečími peniazmi.“

Túto časť zostavil Torsten Höglund, Dr. Tech. a emeritný profesor na Kráľovskom technologickom inštitúte v Štokholme.

Použité symboly sú uvedené v tabuľke na strane 198.

Ďalšie symboly budú definované pri prvom použití.

Chceme umožniť globálnu spoluprácu a zaistiť konzistentnú terminológiu, preto je táto kapitola v originálnej angličtine.

Ak chcete zobraziť viac z tejto kapitoly a zvyšok návodu, prihláste sa alebo zaregistrujte tu

18. Banky znalostí a zdieľanie