Skip to content
16. Korózia 18. Banky znalostí a zdieľanie

17. Ekonomická stránka

V porovnaní s inými konštrukčnými riešeniami sú hliníkové profily takmer vždy konkurencieschopné. Jeho cena za kg môže byť vyššia ako cena ocele, hliník však môže vyrovnať rozdiel tým, že ponúka výhody s pridanou hodnotou, napríklad:

Veľkú slobodu pri vytváraní presne toho tvaru, ktorý vyrieši váš problém a prispieva k vysokej kvalite konečného výrobku

• Nízke náklady na nástroje
• Nízke náklady na opracovanie
• Nízka hmotnosť v kombinácii s vysokou pevnosťou
• Esteticky príjemný povrch
• Dlhá životnosť s minimálnou údržbou
• Vysoká recyklačná hodnota

Bilancia vychádza v prospech výrobkov na báze hliníkových profilov – a spolupráca so spoločnosťou Hydro ju môže nakloniť ešte viac na tú výhodnú stranu.

Naša sila spočíva v koordinácii celého projektu a drobných detailoch, malých aj veľkých, v akejkoľvek aplikácii, strategicky i takticky. Zahŕňa rozvoj podnikania, výskum a vývoj, zabezpečenie kvality, logistiku, analýzu trhu, vedu o materiáloch, opracovanie, montáž, plánovanie výroby, vývoj výrobkov, optimalizáciu profilov, riadenie projektov, technický rozvoj, technické výpočty, monitorovanie a kontrolu, školenia, povrchové úpravy a omnoho viac.

Ak chcete zobraziť viac z tejto kapitoly a zvyšok návodu, prihláste sa alebo zaregistrujte tu

16. Korózia 18. Banky znalostí a zdieľanie