Skip to content
11. Spájanie frikčným zváraním 13. Kvalita povrchu

12. Tolerancie profilov

Sortiment profilov, ktoré možné vyrobiť lisovaním, je takmer nekonečný. Z tohto dôvodu neexistujú žiadne všeobecné pravidlá obsahujúce podrobnosti o potenciálnych riešeniach a príslušných toleranciách.

Dizajn profilu, hrúbka steny a zliatina sú kritické faktory, ktoré priamo ovplyvňujú tolerancie. V tejto súvislosti by ste mali vedieť, že prísnejšie tolerancie môžu mať vplyv na produktivitu a následne na cenu. Majte to na pamäti počas fázy návrhu.

Niektorí výrobcovia profilov majú vlastné štandardné tolerancie. Iní používajú pri výrobe národné normy.

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) vytvoril európske normy. Tieto normy EN postupne nahradili rôzne národné normy.

Na ďalšej strane sú uvedené výňatky z noriem pre profily EN 755-9 a EN 12020-2. Obsah v tabuľkách vrátane hodnôt je prevzatý priamo z noriem.

Aby sme umožnili globálnu spoluprácu a zaistili konzistentnú terminológiu, rozhodli sme sa ponechať túto kapitolu v angličtine, ktorá je aj originálnym jazykom používaným v normách.

close-up of hands holding a microscope

Ak chcete zobraziť viac z tejto kapitoly a zvyšok návodu, prihláste sa alebo zaregistrujte tu

11. Spájanie frikčným zváraním 13. Kvalita povrchu