Skip to content
12. Tolerancie profilov 14. Strojové opracovanie

13. Kvalita povrchu

Kvalita povrchu lisovaného hliníkového profilu závisí od mnohých vecí: stav lisovacieho nástroja, dizajn profilu, výrobné podmienky a výber a kvalita zliatiny.

Spoločnosť Hydro používa nezávislý klasifikačný systém na hodnotenie kvality povrchu alebo povrchovej úpravy. Jeho šesť tried spĺňa štandardné požiadavky pre rôzne skupiny výrobkov. Vždy sa poraďte so spoločnosťou Hydro, ktorá trieda sa najlepšie hodí pre váš výrobok.

Keď profil vystúpi z lisovacieho nástroja, možno na ňom rozpoznať rôzne typy povrchových defektov, ako sú napríklad pásy/zóny súvisiace s procesom. Možno ich očakávať vždy. Vyskytujú sa do istej miery vo všetkých povrchových triedach a dodávajú typický „lisovaný vzhľad“.

Výrobné normy spoločnosti Hydro podrobne opisujú požiadavky, ktoré platia pre každú triedu povrchu.

Ak chcete zobraziť viac z tejto kapitoly a zvyšok návodu, prihláste sa alebo zaregistrujte tu

12. Tolerancie profilov 14. Strojové opracovanie