Skip to content
10. Spájanie tavným zváraním 12. Tolerancie profilov

11. Spájanie frikčným zváraním

Frikčné zváranie (FSW) využíva schopnosť hliníka odolávať extrémnym plastickým deformáciám pri zvýšených teplotách bez toho, aby došlo k roztaveniu obrobku.

Rotujúci zvárací nástroj sa ponorí do hliníkového obrobku do vopred určenej hĺbky a generuje teplo trením a plastickou deformáciou. Rotujúcim nástrojom sa prechádza obrobkom pozdĺž definovanej dráhy a vytvára sa tupý zvar alebo preplátovaný zvar po zadnej dĺžke dráhy nástroja.

Simultánne otáčanie a posuv nástroja prenáša plastifikovaný materiál okolo nástroja a ukladá ho na zadnú stranu dráhy zvaru. Týmto procesom vznikne bezchybný homogénny spoj, ktorý si vyžaduje len malú alebo žiadnu následnú úpravu povrchového vzhľadu.

Ak chcete zobraziť viac z tejto kapitoly a zvyšok návodu, prihláste sa alebo zaregistrujte tu

10. Spájanie tavným zváraním 12. Tolerancie profilov