Skip to content
1. Aluminium, profile i Hydro 3. Ekoprojektowanie z wykorzystaniem profili aluminiowych

2. Aluminium i zrównoważony rozwój

Aluminium to jak na razie drugi po żelazie najczęściej stosowany metal na świecie. Wszystko dlatego, że cechują je unikalne i bardzo pożądane właściwości: Wiele z nich ma duże znaczenie w kontekście podejmowanych wysiłków na rzecz tworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

Jedne z najważniejszych właściwości aluminium to jego niska waga, wysoka wytrzymałość, doskonała plastyczność, łatwość w obróbce, doskonała odporność na korozję oraz dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne. Aluminium jest też powszechnie poddawane recyklingowi, co sprawia, że wielokrotnie wraca do użytku. A to przynosi istotne korzyści dla środowiska.

Do recyklingu aluminium wykorzystuje się zaledwie 5 procent energii niezbędnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego. Pozwala to w znaczącym stopniu ograniczyć emisje gazów cieplarnianych.

Aby zobaczyć więcej tego rozdziału i resztę instrukcji, zaloguj się lub zarejestruj tutaj

1. Aluminium, profile i Hydro 3. Ekoprojektowanie z wykorzystaniem profili aluminiowych