Skip to content
2. Aluminium i zrównoważony rozwój 4. Zasady wyciskania profili

3. Ekoprojektowanie z wykorzystaniem profili aluminiowych

Gdy mówimy o nowoczesnej produkcji najważniejszym wyzwaniem
jest zrównoważony rozwój. Zbyt wiele produktów jest niezdatnych
do recyklingu ze względu na kiepski projekt i zły dobór materiałów.

Jak można ulepszyć projekty i procesy produkcji w gospodarce obiegowej?

1. Wybierz zrównoważony materiał
Aluminium jest materiałem o obiegu zamkniętym, ponieważ można je poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Po recyklingu nie traci swoich właściwości, a proces przetopu pozwala w znaczącym stopniu ograniczyć zużycie energii. Każda tona aluminium, które zostało poddane recyklingowi, pozwala uniknąć około 9 ton równoważnika dwutlenku węgla. Recykling aluminium na całym świecie pozwala uniknąć ponad 100 milionów ton CO2e rocznie.

2. Dowiedz się, jak połączyć materiały
Wybór metody łączenia ma znaczenia. Dlaczego? Ponieważ pod
koniec okresu eksploatacji produktu podobnych do siebie materiałów nie trzeba rozdzielać. A to ma wpływ na wzrost współczynnika
recyklingu. Przy łączeniu materiałów mieszanych najlepsze techniki
łączenia umożliwiają prosty i praktyczny demontaż oraz rozdzielenie
elementów przed recyklingiem. Mogą to być łączniki mechaniczne,
w tym śruby, wkręty, łączniki zatrzaskowe i łączniki z blokadą.

3. Produkuj tak, aby produkt można było naprawić
lub wykorzystać ponownie Czy Twój produkt można naprawić? Kto może dokonać naprawy? Czy produkt lub materiały, z których się składa, można wykorzystać ponownie? Staraj się opracowywać więcej produktów, które można łatwo naprawić i/lub można je w łatwy sposób przetworzyć do ponownego użycia.

Aby zobaczyć więcej tego rozdziału i resztę instrukcji, zaloguj się lub zarejestruj tutaj

2. Aluminium i zrównoważony rozwój 4. Zasady wyciskania profili