Skip to content
2. Aluminium en duurzaamheid 4. De principes van extrusie

3. EcoDesign met aluminium profielen

Als we het hebben over moderne productie is duurzaamheid de
grootste uitdaging. Te veel producten kunnen niet worden gerecycled vanwege slechte ontwerpen en verkeerde materiaalkeuze. 

Hoe kunnen we de ontwerp- en productiestappen ten behoeve van een circulaire economie verbeteren?

1. Kies een duurzaam materiaal
Aluminium is een circulair materiaal omdat het gerecycled en hergebruikt kan worden. Het verliest zijn eigenschappen niet na recycling en het omsmeltproces kan het energieverbruik aanzienlijk terugdringen. Elke ton gerecycled aluminium voorkomt ongeveer 9 ton aan kooldioxide-equivalenten (CO2). Wereldwijd voorkomt de recycling van aluminium meer dan 100 miljoen ton CO2 per jaar.

2. Weet hoe u de materialen moet verbinden
Het maakt wel degelijk uit welke verbindingsmethode u kiest.
Waarom? Omdat gelijksoortige materialen aan het einde van de levensduur van het product niet hoeven te worden gescheiden. Dit leidt tot een hoger recyclingpercentage. In combinaties van gemengde materialen maken de beste verbindingstechnieken een eenvoudige en praktische demontage en scheiding voorafgaand aan de recycling mogelijk. Dit kunnen mechanische bevestigingsmiddelen zijn, waaronder bouten, schroeven, klikverbindingen en interlockverbindingen.

3. Produceer zodanig dat u het product
kunt repareren of hergebruiken
Kan uw product worden gerepareerd? Door wie? Kunt u het product of zijn materialen hergebruiken? Probeer meer producten te ontwerpen die gemakkelijk kunnen worden gerepareerd en/of hergebruikt.

Om meer van dit hoofdstuk en de rest van de handleiding te bekijken, logt u in of registreert u zich hier

2. Aluminium en duurzaamheid 4. De principes van extrusie