Skip to content
1. Aluminium, profielen en Hydro 3. EcoDesign met aluminium profielen

2. Aluminium en duurzaamheid

Aluminium is na ijzer verreweg het meest gebruikte metaal ter wereld. Dat komt doordat aluminium een unieke combinatie van aantrekkelijke eigenschappen bezit. Veel van deze eigenschappen zijn van groot belang bij onze gezamenlijke inspanningen voor een duurzamere samenleving.

Het geringe gewicht en de grote sterkte, de vervormbaarheid en de gemakkelijke bewerking, de corrosiebestendigheid en de goede geleiding van warmte en elektriciteit vormen een aantal van de belangrijkste eigenschappen van aluminium. Aluminium wordt ook op grote schaal gerecycled en steeds weer opnieuw gebruikt. Dat is een essentieel voordeel vanuit het oogpunt van milieubehoud.

Het recyclen van aluminium kost slechts 5 procent van de energie die nodig is voor het produceren van primair aluminium. Bovendien wordt de uitstoot van broeikasgassen daardoor aanzienlijk teruggedrongen.

Om meer van dit hoofdstuk en de rest van de handleiding te bekijken, logt u in of registreert u zich hier

1. Aluminium, profielen en Hydro 3. EcoDesign met aluminium profielen