Skip to content
11. Łączenie metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem 13. Jakość powierzchni

12. Profile tolerances

Wachlarz profili, które można wytwarzać metodą wyciskania, jest prawie nieograniczony. Mając na uwadze powyższe, nie opracowano ogólnych zasad szczegółowo określających potencjalne rozwiązania i obowiązujące tolerancje.

Konstrukcja profilu, grubość ścianki i rodzaj stopu to kluczowe czynniki, które mają bezpośredni wpływ na tolerancje. W tym kontekście warto mieć świadomość, że węższe tolerancje mogą wpłynąć na produktywność, a tym samym na cenę. Należy o tym pamiętać na etapie projektowania.

Niektórzy producenci profili stosują własne standardowe tolerancje. Inni do swojej produkcji korzystają z krajowych standardów.

CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) opracował normy europejskie, które stopniowo zastępowały różne normy krajowe.

Na następnej stronie znajdują się fragmenty norm dotyczących profili, EN 755-9 i EN 12020-2. Zawartość tabel, w tym wartości, zostały pobrane bezpośrednio z pełnej treści niniejszych norm.

Mając na celu ułatwienie współpracy w wymiarze globalnym oraz zapewnienie spójności terminologicznej, zdecydowaliśmy się zachować ten rozdział w języku angielskim – który jest także oryginalnym językiem stosowanym w treści norm.

close-up of hands holding a microscope

Aby zobaczyć więcej tego rozdziału i resztę instrukcji, zaloguj się lub zarejestruj tutaj

11. Łączenie metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem 13. Jakość powierzchni