Skip to content
10. Łączenie przez spawanie 12. Profile tolerances

11. Łączenie metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem

Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem (FSW) wykorzystuje zdolność aluminium do wytrzymywania ekstremalnych odkształceń plastycznych w podwyższonych temperaturach bez topienia obrabianego elementu.

Obracające się, nieulegające zużyciu narzędzie spawalnicze jest zanurzane w obrabianym aluminiowym materiale na określoną głębokość, wytwarzając ciepło poprzez tarcie i odkształcenie plastyczne. Obracające się narzędzie przechodzi przez obrabiany materiał po określonej ścieżce, tworząc spoinę czołową lub zakładkową na końcowej długości ścieżki przemierzanej przez narzędzie.

Jednoczesne obracanie się i przesuwanie się narzędzia sprawiają, że uplastyczniony materiał przemieszcza się wokół narzędzia, aby osadzić materiał na docelowej stronie ścieżki spawania. W procesie tym powstaje wolne od wad, jednorodne połączenie, którego powierzchnia wymaga niewielkiej lub żadnej dodatkowej obróbki.

Aby zobaczyć więcej tego rozdziału i resztę instrukcji, zaloguj się lub zarejestruj tutaj

10. Łączenie przez spawanie 12. Profile tolerances