Skip to content
11. Verbinden door middel van Friction Stir Welding, FSW 13. Oppervlaktekwaliteit

12. Profieltoleranties

Het aantal verschillende profielen dat kan worden geproduceerd is praktisch onbeperkt. Daarom zijn er geen algemene regels die direct aangeven welke oplossingen mogelijk zijn en welke toleranties daarop van toepassing zijn.

De vormgeving van het profiel, de materiaaldikte en de gekozen legering zijn belangrijke factoren die direct van invloed zijn op de toleranties. In dat verband is het belangrijk om erop te wijzen dat kleine toleranties van invloed kunnen zijn op de productiviteit en daarmee op de prijs. Het is zaak dit bij het ontwerpen van een constructie in gedachten te houden.

Sommige profielfabrikanten hebben hun eigen standaardtoleranties, andere werken in hun productie met nationale normen.

CEN, de Europese commissie voor standaardisatie, heeft Europese normen uitgewerkt. Deze EN-normen zijn geleidelijk in de plaats gekomen van de nationale normen.

Vanaf de volgende pagina hebben wij een uittreksel opgenomen uit de profielnormen EN 755-9 en EN 12020-2. De tekst en de waarden in de tabellen zijn rechtstreeks uit de complete normen overgenomen.

Om internationale uitwisseling te vergemakkelijken en consistente terminologie te garanderen, hebben wij ervoor gekozen hoofdstuk 12 in het Engels in het handboek op te nemen, mede omdat de normen oorspronkelijk in het Engels zijn geschreven.

close-up of hands holding a microscope

Om meer van dit hoofdstuk en de rest van de handleiding te bekijken, logt u in of registreert u zich hier

11. Verbinden door middel van Friction Stir Welding, FSW 13. Oppervlaktekwaliteit