Skip to content
10. Verbinden door middel van smeltlassen 12. Profieltoleranties

11. Verbinden door middel van Friction Stir Welding, FSW

Bij de Friction Stir Welding-methode wordt gebruik gemaakt van de eigenschap van aluminium om extreme plastische vervorming bij hoge temperaturen, maar onder het smeltpunt, te kunnen ondergaan.

Een roterend, geen toevoegmateriaal verbruikend lasgereedschap wordt tot een vooraf bepaalde diepte in het aluminium werkstuk gebracht, waarbij warmte wordt gegenereerd door wrijving en plastische vervorming. Het roterende gereedschap wordt langs een gedefinieerd pad door het werkstuk geleid, zodanig dat er achter het
gereedschap een stompe of overlapse las ontstaat.

Door de gelijktijdige rotatie en verplaatsing van het gereedschap gaat materiaal rondom het gereedschap over in plastische toestand om vervolgens aan de achter het laspad liggende zijde terecht te komen. Het proces brengt een defectvrije, homogene verbinding tot stand die qua afwerking weinig tot geen nabewerking nodig heeft.

Om meer van dit hoofdstuk en de rest van de handleiding te bekijken, logt u in of registreert u zich hier

10. Verbinden door middel van smeltlassen 12. Profieltoleranties