Skip to content
4. Princípy lisovania 6. Portfólio profilov Hydro

5. Výber správnej zliatiny

Čistý hliník je relatívne mäkký. Jeho pevnosť sa dá zvýšiť legovaním alebo opracovaním za studena. Väčšina komerčne dostupného hliníka je preto legovaná jedným alebo viacerými ďalšími prvkami.

Výsledná zliatina má rôzne vlastnosti v závislosti od toho, ktoré legovacie prvky sú pridané. Preto je výber zliatiny dôležitý.

Spoločnosť Hydro používa na identifikáciu zliatin hliníka zavedený medzinárodný systém, v ktorom prvá číslica v štvormiestnom kóde zliatiny identifikuje hlavný legujúci prvok. Európska norma používa rovnaké kódy

Ak chcete zobraziť viac z tejto kapitoly a zvyšok návodu, prihláste sa alebo zaregistrujte tu

4. Princípy lisovania 6. Portfólio profilov Hydro