Skip to content
2. Hliník a udržateľnosť 4. Princípy lisovania

3. Ekodizajn s hliníkovými profilmi

Trvalá udržateľnosť je hlavnou výzvou, keď hovoríme o
modernej výrobe. Príliš mnoho výrobkov nemožno recyklovať
kvôli druhotriednemu dizajnu a nesprávnemu výberu materiálov.

Ako sa môžete zlepšiť v navrhovaní a výrobe v obehovom hospodárstve?

1. Vybrať trvalo udržateľný materiál
Hliník je obehovým materiálom, pretože sa dá recyklovať a znovu použiť. Po recyklácii nestráca svoje vlastnosti a proces pretavovania môže výrazne ušetriť spotrebu energie. Každá tona recyklovaného hliníka predstavuje asi 9 ton ekvivalentov oxidu uhličitého. Globálna recyklácia hliníka zabraňuje vzniku viac ako 100 miliónov ton CO2e ročne.

2. Vedieť, ako spájať materiály
Metóda spájania, ktorú si vyberiete, spôsobí zmenu. Prečo? Pretože podobné materiály nie je potrebné na konci životnosti výrobku separovať. Zlepšuje sa tak miera recyklácie. Najlepšie kombinácie zmiešaných materiálov a najlepšie techniky spájania umožňujú jednoduchú a praktickú demontáž a oddelenie pred recykláciou. Môžu to byť mechanické spojovacie prvky vrátane čapov, skrutiek, západiek a systémov interlock.

3. Vyrábajte tak, aby ste mohli výrobok opraviť alebo znovu použiť
Dá sa váš výrobok opraviť? Kto ho môže opraviť? Môžete výrobok alebo jeho materiály znova použiť? Pokúste sa navrhnúť viac výrobkov, ktoré bude možné ľahko opraviť alebo znovu použiť.

Ak chcete zobraziť viac z tejto kapitoly a zvyšok návodu, prihláste sa alebo zaregistrujte tu

2. Hliník a udržateľnosť 4. Princípy lisovania