Skip to content
4. Zasady wyciskania profili 6. Wymiary profilu Hydro

5. Wybór właściwego stopu

Czyste aluminium jest stosunkowo miękkie. Jego wytrzymałość można zwiększyć przez stopowanie lub obróbkę na zimno. Dlatego większość aluminium dostępnego na rynku to stopy z jednym lub kilkoma innymi pierwiastkami.

Powstały stop ma różne właściwości w zależności od dodanych pierwiastków stopowych. Dlatego wybór stopu ma istotne znaczenie.

Hydro wykorzystuje funkcjonujący od dawna międzynarodowy system identyfikacji stopów aluminium, w którym pierwsza cyfra w czterocyfrowym kodzie stopu oznacza główny pierwiastek stopowy. Te same kody są stosowane w normie europejskiej.

Aby zobaczyć więcej tego rozdziału i resztę instrukcji, zaloguj się lub zarejestruj tutaj

4. Zasady wyciskania profili 6. Wymiary profilu Hydro