Skip to content
15. Obróbka powierzchniowa 17. Oszczędność

16. Korozja

Nieobrobione aluminium ma bardzo dobrą odporność na korozję w większości środowisk. Fakt ten wynika z tego, że aluminium samorzutnie tworzy cienką, ale skuteczną powłokę tlenkową, która zapobiega dalszemu utlenianiu.

Tlenek glinu jest nieprzepuszczalny i w przeciwieństwie do powłok tlenkowych na wielu innych metalach silnie przywiera do metalu rodzimego. W przypadku uszkodzenia mechanicznego powłoka tlenkowa aluminium natychmiast się regeneruje.

Powłoka tlenkowa jest głównym czynnikiem stanowiącym o dobrych właściwościach antykorozyjnych aluminium i spektrum jego zastosowań. Powłoka ta zachowuje się stabilnie w środowisku o pH między 4 a 9. W środowisku silnie kwaśnym lub zasadowym aluminium zwykle koroduje stosunkowo szybko.

Aby zobaczyć więcej tego rozdziału i resztę instrukcji, zaloguj się lub zarejestruj tutaj

15. Obróbka powierzchniowa 17. Oszczędność