Skip to content
15. Oppervlaktebehandeling 17. Economische aspecten

16. Corrosie

Onbehandeld aluminium heeft in de meeste omgevingen een zeer goede corrosiebestendigheid. Dat komt voornamelijk doordat aluminium spontaan een dunne, maar effectieve oxidelaag vormt, die verder oxideren verhindert.

Aluminiumoxide is dicht en hecht sterk aan de onderlaag, in tegenstelling tot de oxidelaag op vele andere metalen. Als de oxidelaag mechanisch beschadigd raakt, herstelt de laag zich onmiddellijk.

Deze oxidelaag ligt ten grondslag aan de goede corrosiebestendigheid van aluminium en is de belangrijkste reden waarom aluminium in zoveel toepassingen wordt gebruikt. De laag is stabiel in een pH-interval van ongeveer 4 – 9. In sterk zure of alkalische omgevingen wordt aluminiumoxide wel snel aangetast.

Om meer van dit hoofdstuk en de rest van de handleiding te bekijken, logt u in of registreert u zich hier

15. Oppervlaktebehandeling 17. Economische aspecten